ÈÔÅ»Ð-ÈÔŻԹ¡ÒÃÍ͡ẺºÃèØÀѳ± ì
 
ศิลปะในสายตาฉัน
จ่าง แซ่ตั้ง
สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
พู่กันของใคร?
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
แกลลอรี่คนจน
ภาพของคนรักฝน
ฟรีด้า คาฮ์โล
นู้ดผู้หญิง...
Double Nature
กอด
เธอตัวจริงกับผู้หญิงในภาพ
ปั้นฝัน จึงปั้นดิน
ถ้าเรารักมัน มันก็เป็นของเรา
วิหารของเราเอง
"คนบ้า"หรือว่า"ช่างจิตรกร"
เหตุที่เขียนแม่ให้แปลกไป
ยุคสมัยที่เป็นเรา
รักเรายังหวานอยู่ ...
ล้านเส้นสี แสนกนก
กระป๋องซุป ของ แอนดี้
ถ้าไม่ดัง ขอให้ไพเราะ
ห้องเรียนศิลปะของ"ครูยิ่ง"
สิงคโปร์ในสายตา (1)...
สิงคโปร์ในสายตา (จบ)...
109 มองพิศ...
สีเปื้อนฟิล์ม
ศราวุธ ดวงจำปา...
ภาพเขียนของคนไม่มีบ้าน
นักศึกษา มศว...
ที่ว่างและช่องว่าง
ภาพเขียนวิจิตร...
เขียนภาพบูชาคุณ...
ตื่นของนอก
ตายก่อนดับ
ศิลปะ – มากกว่าแค่วาดรูป
ดูอาร์ตอย่างไรให้สนุก (1)
ดูอาร์ตอย่างไรให้สนุก (จบ)
หยุด-ยอม-เย็น
ขอนแก่น
คิดถึงมาก-คิดถึงเหลือเกิน
นุกูล ปัญญาดี สานฝัน...
เขียนสวนสมเด็จย่า...
“สามเหลี่ยมวัฒนธรรม”
อาร์ตอ้วนๆ
มากกว่าเขียนรูป...
แลใต้ผ่านงานศิลป์
หอศิลป์กระบี่...
เส้นสีเดินทาง...
สุเทพ จันทระ ...
สินบน
พรชัย ใจมา
เสียงดังเจ้าปัญหา
ควันบุหรี่บนภาพเขียน
แรกรู้จัก… “พู่กันสัญจร”
แปลงโฉมอาคาร
วัยหนุ่มของศิลปิน
อารมณ์ชีกอ
  mail :: thinksea@hotmail.com
  ศิลปะ Art   ประเภทของศิลปะ Art Categories

การรับรู้ความงามทางศิลปะ

  วิจิตรศิลป์
คุณค่าและความหมายของศิลปะ จิตรกรรม (Painting)
  ArtThai   ประติมากรรม (Sculpture)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ History of art   สถาปัตยกรรม (Architecture)
  ศิลปะยุคโบราณ (Pre-historic Art)   วรรณกรรม (Literature)
  ศิลปะยุคอียิปต์ (Egypt Art)   ดนตรีและนาฏศิลป์ (Music & Dramatic Art)
  ศิลปะยุคกรีก (Greece Art)   การพิมพ์ภาพ ( Printing )
  ศิลปะยุคโรมัน (Roman Art)  
  ศิลปะยุคไบเซนไทน์ (Byzentine Art) ประยุกต์ศิลป์
  ศิลปะเรอเนซองส์ (Renaissance Art)   มัณฑนศิลป์ (Decorative Art)
  ศิลปะสมัยใหม่ (New age Art)   อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art)
  จิตรกรรมไทย (Thai painting)   พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art)
  ประติมากรรมไทย (Thai sculpture)   การออกแบบ (Design)
  สถาปัตยกรรมไทย (Thai architecture)    
องค์ประกอบศิลป ทฤษฎีสี
  เส้น   ความเป็นมา
  รูปร่าง รูปทรง   ความสำคัญ
  ค่าน้ำหนัก   จิตวิทยาเกี่ยวกับสี
  สี   แสงสี
  พื้นผิว   วงจรสี
  การจัดองค์ประกอบศิลป์   แม่สี
  สัดส่วน   แสงสีกับการมองเห็น
  ความสมดุล   คุณลักษณะของสี
  จังหวะลีลา   ชนิดของสี
  การเน้น  
  เอกภาพ    
     

 

All content ฉ 2003 copyright 2003 Gomew.com, All rights reserved.
Commercial use is prohibited.Please read our terms of use.
Powered and Design by www.gomew.com
Contact Us at :188/12 House and View soi.4, T. Ton Pao, A. Sankampang, Chiang Mai, Thailand 50130 Tel. 081-8835060 Email : info@gomew.com