ÈÔÅ»Ð-ÈÔŻԹ¡ÒÃÍ͡ẺºÃèØÀѳ± ì
 
Untitled Document
:: packaging ::
  ความเป็นมา...
  ศัพท์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
  หน้าที่บทบาท
  วัตถุประสงค์
 ข้อพิจารณาในการออกแบบ
 ขั้นตอนการออกแบบ
 ขั้นตอนการวางแผน...
 ประเภทของบรรจุภัณฑ์
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  การออกแบบกราฟฟิค...
 องค์ประกอบการออกแบบ
 หลักเกณฑ์ในการเลือก...
 หน้าที่ของกราฟฟิค...
 ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์
 มาตรฐานของกระดาษพิมพ์
 เครื่องหมายการค้า
 การใช้สี
 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์
 ความเป็นมาของกระดาษ
 ประเภทของกระดาษ
 บรรจุภัณฑ์กระดาษ
 มาตราฐานผลิตภัณฑ์...
 ฉลาก
 บรรจุภัณฑ์กระป๋อง
 การใช้ไม้เพื่อการหีบห่อ
 ลังไม้
 กล่องไม้
 ถาดและกล่องไม้
 กล่องกระดาษลูกฟูก
 หีบห่อมาตรฐาน
 ขวดแก้ว
 พลาสติกกับการบรรจุหีบห่อ
 ขวดพลาสติก
 บรรจุภัณฑ์โฟม
 ฟิล์มยืด ฟิล์มหด
 การหีบห่อแบบแผ่น
 แผ่นเปลวอะลูมิเนียม
 ศัพท์การบรรจุภัณฑ์
 ความสำคัญของภาชนะ
 เทคโนโลยีการพิมพ์
 ปัจจัยในการออกแบบ
 วัสดุกันกระแทก
 บรรจุภัณฑ์จะสลายตัว?
 บรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลาย
 บรรจุภัณฑ์สำหรับยาเม็ด
 บรรจุภัณฑ์ในทศวรรษหน้า
 บรรจุภัณฑ์รักษาคุณภาพ
 บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
 เทคนิคการบรรจุหีบห่อ
 บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นม
 ซองบรรจุอาหาร
 ธนาคารขวดแก้ว
 ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป
 เพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์
 มีอะไรในขยะมูลฝอย
 รหัสบอกชนิดพลาสติก
 โฟมพลาสติก
 ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่น
 กระป๋องอะลูมิเนียม
 กระป๋องเหล็กเคลือบดีบุก
 บรรจุภัณฑ์สินค้าซ้ำ
 บรรจุภัณฑ์ประหยัด
 สารทำความเย็น
 การจัดการทรัพยากร
 บรรจุภัณฑ์ไมโครเวฟ
 หลอดลามิเนต

สนใจให้ทาง mew6
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
เข้ามาดูผลงานได้ที่นี้นะคะ

ติดต่อมาที่ 081-8835060

ผลไม้ไทยในหีบห่อมาตรฐาน

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย


ผลไม้ไทยเป็นผลิตผลที่นำชื่อเสียงให้แก่ประเทศมาช้านาน นอกจากจะมีนานาชนิดให้เลือกซื้อหาแล้ว ยังมีคุณลักษณะพิเศษในด้านสีสวยกลิ่นหอม และรสอร่อยอีกด้วย แม้ว่าความชื่นชอบในรสชาติของผลไม้ไทยได้ขยายวงกว้างออกไปทุกที รวมทั้งลู่ทางการส่งออกที่ค่อนข้างแจ่มใส ดังเห็นได้จาก ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังประสบปัญหาหลายประการอันรวมถึงการหีบห่อที่ยังไม่เหมาะสมอีกด้วย
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงมุ่งมั่นพัฒนากล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับส่งออกผลไม้สด เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดต่างประเทศ

จุดเด่นของกล่อง
ขนาดมาตรฐาน : กล่องมีขนาดเหมาะสมต่อการวางซ้อน การวางขาย การเรียงบนแท่นรองรับสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และช่วย ลดต้นทุน ขนาดกล่องที่นิยมใช้มากคือ มิติภายนอก 400 x 300 x 120 มิลลิเมตร สามารถบรรจุผลไม้ได้ 4–5 กิโลกรัม
ความแข็งแรง : วัสดุและโครงสร้างของกล่องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สามารถคุ้มครองผลิตผลมิให้บอบช้ำหรือเสียหาย
จนถึงจุดหมายปลายทางได้
การรักษาคุณภาพ : ช่องระบายอากาศของกล่องมีความเหมาะสมต่อการหายใจและคายน้ำของผลิตผล และเอื้ออำนวยในการปฏิบัติการ หลังการเก็บเกี่ยว

ผลไม้ไทยบรรจุภัณฑ์ขายปลีก

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

นับเป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยได้ขานรับนโยบายส่งเสริมการส่งออกของรัฐ ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งออกผลไม้สดของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
นอกเหนือจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายแล้ว ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขายปลีก เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตลาดใหม่ๆ อีกด้วย
ปัจจุบันตลาดของประเทศพัฒนาซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายใหม่ของไทยนั้น มีแนวโน้มนิยมการวางขายผลไม้แบบช่วย ตัวเอง ด้วยการแบ่งบรรจุในภาชนะขายปลีกมาจากต้นทาง เพื่อช่วยลดความเสียหายลดค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อถึงปลายทาง นอกจากนี้ภายในประเทศเอง ผลไม้ไทยก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อเป็นของฝากในหมู่นักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกผลไม้สดให้ สอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภค อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และส่งเสริมการขยายตลาดผลไม้สด ของไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์
* รูปลักษณ์ดึงดูดใจผู้ซื้อ หิ้วถือได้สะดวก
* ขนาดเหมาะสมกับปริมาณบรรจุเพื่อการขายปลีก และวางได้พอดีในกล่องขนส่งขนาดมาตรฐาน
* ใช้กระดาษในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เหลือเศษตัดทิ้งน้อย

ดอกไม้สวยด้วยหีบห่อมาตรฐาน

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ดอกไม้สดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นสวยงามแล้ว ยังเป็นสินค้าซึ่งสามารถนำเงินตราเข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลจากการ ส่งออกในแต่ละปีอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าความชื่นชอบดอกไม้จากไทยจะขยายวงกว้างออกไปในหมู่ชาวต่างประเทศมากขึ้นก็ตาม มักปรากฏว่าเมื่อถึง ปลายทางดอกไม้จะมีคุณภาพด้อยลง เนื่องจากขาดความพิถีพิถันในการดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการหีบห่อที่เหมาะสม
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จึงได้ดำเนินการพัฒนากล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับส่งออกดอกไม้สด เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดต่างประเทศ
กล่องวางขาย มี 2 ขนาด
-ขนาดใหญ่มีมิติภายนอก 580 x 380 x 74 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับบรรจุกล้วยไม้ และดอกไม้อื่นที่มีความยาวของช่อไม่เกิน 550 มิลลิเมตร บรรจุกล้วยไม้สกุลหวายได้ 80 ช่อ มีน้ำหนักสุทธิ 1.2 กิโลกรัม
- ขนาดเล็กมีมิติภายนอก 580 x 190 x 74 มิลลิเมตร เป็นกล่องขนาดกระทัดรัด บรรจุกล้วยไม้สกุลหวายได้ 40 ช่อ มีน้ำหนักสุทธิ 720 กรัม
กล่องเพื่อการขนส่ง
- กล่องขนส่งมีมิติภายนอก 600 x 400 x 390 มิลลิเมตร เป็นขนาดมาตรฐานซึ่งจัดวางเรียงบนแท่นรองรับสินค้าขนาด 1200 x 1000 มิลลิเมตร ได้เต็มเนื้อที่ บรรจุกล่องวางขายได้ 5 และ 10 กล่องพอดี มีความแข็งแรงเหมาะสมต่อการขนส่งทางอากาศ โดยรับแรงกดทับได้ 370 กิโลกรัมแรง
จุดเด่นของกล่อง
-ขนาดมาตรฐาน : ภาชนะบรรจุเหมาะสมต่อการวางซ้อน การวางขาย การเรียงบนแท่นรองรับสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และช่วยลดต้นทุน
- ความแข็งแรง : การเลือกวัสดุและการออกแบบโครงสร้างทำให้กล่องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ทั้งในสภาพปกติ และเมื่อลดอุณหภูมิ
- การรักษาคุณภาพ : ช่องระบายอากาศของกล่องมีความเหมาะสมต่อระบบลดอุณหภูมิและช่วยรักษาคุณภาพดอกไม้ได้อย่างสมบูรณ์

All content ฉ 2003 copyright 2003 Gomew.com, All rights reserved.
Commercial use is prohibited.Please read our terms of use.
Powered and Design by www.gomew.com
Contact Us at :188/12 House and View soi.4, T. Ton Pao, A. Sankampang, Chiang Mai, Thailand 50130 Tel. 081-8835060 Email : info@gomew.com